– Sørg for tid til oppfølging av nye studenter

I dag starter over 100.000 studenter studieåret sitt. Forskerforbundets leder Petter Aaslestad mener underviserne må sikres bedre tid til å gi dem tett oppfølging.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Underviserundersøkelsen, som ble lagt frem tidligere i år, konkluderte med at underviserne ønsker mer tid til veiledning og til å involvere studentene i undervisningen. Studiebarometeret i 2017 hadde samme konklusjon: Også studentene etterlyser tettere oppfølging og bedre faglig veiledning. 

Samtidig er det overbooking av studenter til en rekke studier, noe blant annet Norsk studentorganisasjon er bekymret for. I fjor møtte 7,6 prosent flere studenter enn det var planlagte studieplasser. Forskerforbundets leder Petter Aaslestad forstår studentenes bekymring.

– Tid til faglig veiledning er avgjørende for god studiekvalitet og høy gjennomføring. Men det går en grense for hvor mange studenter en enkelt underviser kan følge opp. Både regjeringen og institusjonene må ta større hensyn til dette, mener Aaslestad.

Han minner om at institusjonene produserer langt flere studiepoeng enn de får finansiering for.

– Finansieringsmodellen for høyere utdanning er dessverre ikke i samsvar med ambisjonene når det gjelder økt studiekvalitet. Flere år på rad med såkalte «effektiviseringskutt» har heller ikke hjulpet. Hvis økt studiekvalitet er målet, må nye studieplasser være fullfinansierte. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som legges frem i høst, må ta hensyn til dette, oppfordrer Aaslestad.