Lønnsstatistikk per 31.12.2016

Forskerforbundet har gitt ut tre rapporter som presenterer lønnsstatistikk for medlemmene i hhv. statlig, privat og kommunal sektor per 31.12.2016.

Article Image

Statistikken er basert på en spørreundersøkelse blant medlemmene i januar 2017. Vi retter en stor takk til alle som tok seg tid til å svare på lønnsundersøkelsen!

Rapportene utgis i forbundets skriftserie, og kan lastes ned her:

Forskerforbundets lønnsstatistikk
Alle utgivelser i Forskerforbundets skriftserie finner du her