Går sammen for at flere skal organisere seg

Unio, LO, YS og Akademikerne lager et felles prosjekt for at flere skal organisere seg. – Et svært viktig initiativ, som vi gleder oss til å bidra til, sier generalsekretær i Forskerforbundet Hilde Gunn Avløyp.

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Som Forskerforbundet tidligere har omtalt, falt organisasjonsgraden fra 50,5 prosent i 2006 til 49 prosent i 2016.

Det er bakgrunnen for at de fire faglige hovedorganisasjonene nå lager et felles prosjekt for å få flere fagorganiserte i arbeidslivet.

Generalsekretær i Forskerforbundet, Hilde Gunn Avløyp, roser initiativet.

– Dette er et svært viktig samarbeid, som handler om å bevare og styrke den norske samfunnsmodellen. At mange arbeidstakere er fagorganisert gir et tryggere arbeidsliv og et sterkere demokrati. I tillegg bidrar det til økt kvalitet på tjenestene, både i offentlig og privat sektor. Gode arbeidsgivere forstår dette, og ser verdien av deres ansatte organiserer seg. Jeg håper derfor også arbeidsgiversiden vil støtte dette brede samarbeidet mellom Unio, LO, YS og Akademikerne, sier hun.

Unios andel av de fagorganiserte er økende, og organisasjonsgraden er fortsatt høy i de sektorene hvor Forskerforbundet har flertallet av sine medlemmer. Forskerforbundet har økt sitt medlemstall fra ca 15.400 ved utgangen av 2006, til 21.000 medlemmer i dag. Avløyp mener likevel det er viktig å styrke innsatsen for flere fagorganiserte – også blant forskere og kunnskapsarbeidere.

– Også vi har utfordringer, blant annet knyttet til utenlandske forskere som har lite kunnskap om norsk arbeidsliv. Noen kommer fra land der fagorganisering er forbudt eller omstridt, andre er bare ikke vant til at fagorganisering er en naturlig del av arbeidslivet. I tillegg blir det viktig å nå de unge arbeidstakerne, slik at det blir like naturlig for dem å organisere seg som det har vært for oss, sier Avløyp.