– Bør oppfordre ansatte til å organisere seg

Forskerforbundet vokser, og Unios andel av de organiserte øker. Men organisasjonsgraden i samfunnet går ned.
– Ansvarlige arbeidsgivere bør oppfordre sine ansatte til å organisere seg, mener Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Mer enn 1,2 millioner norske arbeidstakere var ved utgangen av 2016 medlem i en arbeidstakerorganisasjon, framgår det av et nytt Fafo-notat. Det er en økning på 118 000 yrkesaktive fra 2006. Men siden antallet lønnstakere samtidig har økt med 300.000, betyr det at organisasjonsgraden har sunket fra 50,5 prosent i 2006 til 49 prosent i 2016.

Samtidig er arbeidsgivernes organisasjonsgrad stigende. Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp har en klar oppfordring til arbeidsgiverne.

– Det organiserte arbeidslivet er viktig for utviklingen av alle deler av arbeidslivet og for gode offentlige tjenester. Det gir ryddige arbeidsforhold, fleksibilitet og ansvarlighet.  Arbeidsgiverne vet dette og organiserer seg. Min oppfordring er at ansvarlige arbeidsgivere også må oppfordre sine egne ansatte til å organisere seg, sier hun.

Unios og Akademikernes andel av de som er organisert er økende. Nå representerer LO under halvparten av de organiserte arbeidstakerne. LO er fortsatt den dominerende organisasjonen i privat sektor, med 51 prosent av de organiserte. I offentlig sektor er LO og Unio størst, med henholdsvis 38 og 34 prosent av de organiserte.

Forskerforbundet har økt sitt medlemstall fra ca 15.400 ved utgangen av 2006, til 21.000 medlemmer i dag.