Delta i årets Underviserundersøkelse

– Jeg oppfordrer alle vitenskapelig ansatte til å delta i årets Underviserundersøkelse. Å få fram de ansattes vurderinger er helt avgjørende for kvaliteten på norsk høyere utdanning, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Article Image

22. mai sendes NOKUTs Underviserundersøkelse ut til alle ansatte ved landets universiteter og høyskoler. Etter fjorårets pilot, vil årets utgave for første gang være en fullskala undersøkelse.

Undersøkelsen er myntet på alle faglig ansatte ved landets universiteter og høgskoler, både de som kun underviser og de som kun forsker. Fra og med mandag 22.mai får alle vitenskapelig ansatte tilsendt en e-post med en personlig lenke til spørreundersøkelsen.

– Kvaliteten på Underviserundersøkelsen avhenger av en høy svarprosent, og vi oppfordrer derfor alle som mottar spørreskjemaet til å svare på undersøkelsen, sier Aaslestad.

Resultatene fra den aller første Underviserundersøkelsen ble lagt fram i januar i år. Aaslestad roste da nyvinningen.

– Med denne undersøkelsen får vi et bredere bilde av utdanningskvaliteten ved norske læresteder. Forskerforbundet har lenge etterlyst en slik undersøkelse, så underviserne høres på linje med politikere, studenter og ledelse, sa Aaslestad i januar.

Målet med Underviserundersøkelsen er å gi et representativt bilde av faglig ansattes vurderinger av kvaliteten på studieprogrammer i høyere utdanning. Underviserundersøkelsen vil i år kombineres med NIFUs Tidsbruksundersøkelse blant vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren. De to undersøkelsene henvender seg til den samme populasjonen og gjennomføres derfor som et samarbeid mellom NOKUT og NIFU for å redusere antall undersøkelser i sektoren og begrense rapporteringsbyrden.

Resultatene fra undersøkelsen publiseres i løpet av høsten på www.studiebarometeret.no