– God undervisning krever tid til studentene

– Det er bra at regjeringen vil verdsette undervisning i høyere utdanning, men Kvalitetsmeldingen er for lite forpliktende. Bedre studiekvalitet krever at de vitenskapelig ansatte gis bedre tid til oppfølging av studentene, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

Fredag 27. januar la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Forskerforbundets leder Petter Aaslestad har tidligere gitt regjeringen ros for at den legger frem en egen melding om studiekvalitet.

– Forskerforbundet har lenge arbeidet for at undervisningen ved universiteter og høyskoler skal verdsettes høyere, og vi er glade for at undervisning nå skal meritteres.Utformingen av en slik meritteringsordning må skje i nær dialog med sektoren, sier Aaslestad.

Men Aaslestad mener stortingsmeldingen er for lite forpliktende.

– Kvalitetsmeldingen er i for stor grad en oppramsing av regjeringens forventninger til institusjonene. Vi synes regjeringen skyver for mye av ansvaret over på dem. Økt studiekvalitet krever økte ressurser. Mer studentaktive og varierte læringsformer vil kreve investeringer i ny infrastruktur og bedre tid til undervisning. Her er meldingen for lite forpliktende, mener Aaslestad.

Han viser til den ferske Underviserundersøkelsen, som viste at underviserne savner tid til å utvikle god undervisning og gi bedre oppfølging.

– De vitenskapelig ansatte står i et politisk krysspress. De samme politikerne som forventer at forskerne skaffer flere forskningsmidler og publiserer mer, forventer samtidig at de følger opp studentene tettere. Kvalitetsmeldingen svarer ikke på dette dilemmaet.

Noe Aaslestad håper at KUF-komiteen på Stortinget kan gjøre noe med.

– Stortingsbehandlingen må gi meldingen et mer forpliktende innhold, som sikrer institusjonene og de vitenskapelige ansatte ressurser og tid til å virkeliggjøre målene i meldingen, avslutter Aaslestad.