Positivt initiativ fra Forskningsrådet

– Forskningsrådets nye program for økt forskningsinnsats i kommunene er en spennende nyvinning, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Forskningsrådet oppretter et nytt forskningsprogram som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer. Målet er at det nye programmet (FORKOMMUNE) skal bidra til forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad skryter av nyvinningen.

– Det er svært gledelig at Forskningsrådet med dette legger til rette for økt forskningsinnsats i kommunene. Forskerforbundet har lenge vært opptatt av at kommunene ikke utnytter de forskningsressursene de har til rådighet. Vi har selv medlemmer over hele landet som ivrer etter å bidra til forskning og kompetanseutvikling med utgangspunkt i kommunenes behov, sier Aaslestad.

Et mål med FORKOMMUNE er å få til bedre koblinger mellom kommunesektor, forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører.

– Dette er helt sentralt. En undersøkelse Norgesbarometeret gjorde for Høgskolen i Oslo og Akershus i 2015, viste at kommunene er dårlige på å bestille forskning, og heller tyr til konsulenter.

Håpet må være at forskningsmiljøene blir bedre til å se kommunenes behov, samtidig som kommunenes egen forskningskompetanse øker, mener Aaslestad.

Før kommune- og fylkestingsvalget i 2015 sendte Forskerforbundet et brev til landets ordførere med forslag til hvordan kommunene kunne øke sin forskningsinnsats.

– Da som nå var vårt budskap enkelt og greit: Dette handler om å realisere potensialet i Norge som kunnskapsnasjon. Det vil aldri lykkes uten at kommunene er med, avslutter Aaslestad.

Les mer om FORKOMMUNE her