Høringsuttalelse om Gjedremrapporten

Forskerforbundet går mot forslaget om å opprette et nytt direktorat under Kunnskapsdepartementet. Forslaget er for dårlig utredet og baserer seg kun på en overflatisk oversikt over hvilke enheter og oppgaver som finnes i sektoren.

Article Image

Forskerforbundet går også mot forslaget om at styringsdialogen med universitetene og høyskolene tas ut av UH-avdelingen i Kunnskapsdepartementet for å legges til en underordnet etat.

Dersom det opprettes et nytt styringsnivå mellom universitetene og høyskolene vil det redusere institusjonenes autonomi og øke avstanden til politisk nivå. Det er feil grep overfor en sektor som skal være autonom og uavhengig og er i strid med intensjonen i §1-5 om faglig frihet og ansvar i UH-loven. Forskerforbundet ser det som ønskelig at universitetene og høyskolene fortsatt styres direkte av departementet.

Les høringsuttalelsen her

Les også: Utvalg foreslår nytt direktorat for høyere utdanning (18.01.16)