Utvalg foreslår nytt direktorat for høyere utdanning

En arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet foreslår at departementet bør overlate store deler av forvaltnings- og tilsynsoppgavene i universitets- og høyskoleavdelingen til et nytt forvaltningsorgan.

Article Image

Illustrasjonsbilde

– Det er for mye detaljstyring og for mange forvaltningsoppgaver i Kunnskapsdepartementet, slik at de store spørsmålene kan forsvinne i alt det små, sier utvalgets leder, tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem.
– Departementet bør styre på et strategisk nivå, og det bør de gjøre bedre, sier han til Forskerforum.no.

Derfor mener utvalget at det bør opprettes et nytt organ, et slags «utdanningsdirektorat for høyere utdanning», som skal overta mye av oppgavene til departementet.

Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av de sentraladministrative oppgavene til Kunnskapsdepartementet og departementets underliggende organer. Gruppen fikk i mandat å vurdere arbeidsdelingen mellom departementet og underliggende virksomheter og organiseringen av de sentraladministrative oppgavene utenfor departementet. På bakgrunn av vurderingene skulle gruppen gi anbefalinger om framtidig organisering.

Gruppen overleverte rapporten 'Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren' til kunnskapsministeren 6. januar. Kunnskapsdepartementet har sendt rapporten på høring med svarfrist 11. april 2016.

Forskerforbundets Hovedstyre vil behandle rapporten og vedta høringsuttalelse. Vi har bedt om innspill fra våre lokallag, med svarfrist 17. februar 2016.