Høring om langtidsplanen

Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité holdt åpen høring om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning tirsdag 6. januar. Forskerforbundet deltok på høringsmøtet og foreslo å gjøre langtidsplanen til en Nasjonal kunnskapsplan, etter modell fra transportsektoren.

Illustrasjon: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Illustrasjon: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. KD

For at den fremlagte langtidsplanen skal kunne bli et viktig verktøy for utdannings- og forskningssektoren er det nødvendig å utbedre noen viktige mangler.

Forskerforbundet mener det er nødvendig å etablere status- og behovsanalyser for de ulike områdene. Dette må utvikles i nær kontakt og diskusjon med aktørene i sektoren. Bare gjennom en forankring i sektorens behov vil det kunne bli åpenhet rundt prioriteringene og større forutsigbarhet for utdannings- og forskningsvirksomheten.

Forskning og høyere utdanning trenger det transportsektoren har; en konkret plan som tar utgangspunkt i kjente investeringsbehov og som gir en systematisk tilnærming til hvordan disse skal løses. Det er nødvendig for at utdannings- og forskningssystemet skal rustes til å møte framtidas behov for kompetanse og arbeidskraft, både i offentlig og privat sektor.

Forskerforbundet mener Nasjonal transportplan bør være en rollemodell for hvordan langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal bli. Vi foreslår derfor at langtidsplanen for forskning og høyere utdanning kalles «Nasjonal kunnskapsplan».

Relatert informasjon

Notat til Stortingets KUF-komité om langtidsplanen

Samleside: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning