Ansettelse på innstegsvilkår

Hvis man mener alvor med at man ønsker å tilby forutsigbarhet, gode rammevilkår og mulighet for videre kvalifisering, er fast tilsetting best. Det koster ikke mer, har bedre rekrutteringseffekt enn ulike midlertidige løsninger og gir best kvalitet, skriver Forskerforbundet i høringsuttalelse om ansettelse på innstegsvilkår.

Article Image

Forskerforbundet mener primært at forslaget om tilsetting på innstegsvilkår er mangelfullt utredet, at det er for tidlig å igangsette forsøk og at forskriften må stoppes inntil saken er ferdig utredet.

Det er ikke foretatt noen utredning av konsekvenser for den eksisterende stillingsstrukturen og forholdet til den samlete bruken av midlertidig tilsetting. Forslaget i forskriften vil øke midlertidigheten i sektoren og bidra til ytterligere å underminere hovedregelen om fast tilsetting i akademia.

Forslaget i forskriften vil øke midlertidigheten i sektoren og bidra til ytterligere å underminere hovedregelen om fast tilsetting i akademia, heter det i Forskerforbundets høringsuttalelse som ble oversendt Kunnskapsdepartementet før jul.

I den videre uttalelsen kommenterer vi de enkelte forslagene i utkastet til forskrift.

Det foreslås at institusjonene kan velge mellom to modeller for ansettelse på innstegsvilkår. Forskerforbundet mener begge modellene har store svakheter. Vi foreslår derfor en løsning til erstatning for bokstav a og b i forslaget til ny forskrift som innebærer at man innplasseres i fast stilling på det nivået man kvalifiserer til ved utløpet av åremålsperioden.

Relatert informasjon

Forskerforbundets høringsuttalelse: Ansettelse på innstegsvilkår

Les departementets utkast til forskrift

Samleside: Innstegsstilling