Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Onsdag 8. oktober la regjeringen frem den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Regjeringen varsler opptrapping på 1,4 milliarder kroner til utstyr, rekrutteringsstillinger og tiltak for å få flere til å delta i europeisk forskningssamarbeid.

Illustrasjon: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Illustrasjon: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. KD

Langtidsplanen har tre overordnede mål: Å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fremragende fagmiljøer.

Regjeringen vil trappe opp bevilgningene innenfor seks langsiktige prioriteringer: 

  • Hav
  • Klima, miljø og miljøvennlig energi
  • Fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester
  • Muliggjørende teknologier
  • Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
  • Verdensledende fagmiljøer 

– For å nå målene i langtidsplanen, foreslår vi å gi mer til tiltak som skal gi flere dyktige fagfolk, bedre utstyr og mer samarbeid med andre land, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. 

I løpet av perioden 2015–2018 vil regjeringen:

  • Trappe opp med 500 nye rekrutteringsstillinger.
  • Trappe opp bevilgningene til forskningsinfrastruktur med 400 millioner kroner mer.
  • Trappe opp bevilgningene for å stimulere til deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, med 400 millioner kroner mer.

Langtidsplanen er lagt frem som en stortingsmelding, og skal behandles av Stortinget høsten 2014.

Relatert informasjon

Offensiv plan for mer forskning (08.10.14)

Forskerforbundet: Vil ha en nasjonal kunnskapsplan (07.10.14)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (Meld. St. 7, 2014-2015)

Samleside: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning