Høring – forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår på høring. Det skal etableres en prøveordning med 300 slike ansettelser, og forskriften vil regulere vilkårene knyttet til denne ansettelsesformen. Høringsfristen er 10. januar 2015.

Article Image

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at prøveordningen skal bidra til at institusjonene får nye muligheter og større fleksibilitet i rekrutteringspolitikken. Institusjonene får et større ansvar for å medvirke til karriereutviklingen til den som ansettes gjennom oppfølging og ressurstilførsel, særlig i første del av åremålsperioden.

Samtidig skal ordningen gi unge talenter forutsigbarhet gjennom et langvarig tilsettingsforhold med oppfølging, der de kan kvalifisere seg til fast ansettelse ved å oppfylle kriterier som er fastsatt på forhånd.

Det vil ikke følge lønnsmidler med stillingene. Institusjonene finansierer selv både lønn og øvrige rammevilkår som avtales, som for eksempel utstyr, andre stillinger til en forskergruppe osv. innenfor tildelt ramme, eller med andre inntekter som egner seg til formålet, skriver Kunnskapsdepartementet i høringsbrevet.

Relatert informasjon

Høringsbrev og utkast til forskrift (10.10.14)

Innspill til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (19.09.14)

Samleside: Innstegsstilling