Ber om ansattrepresentant i dialogmøtene

I et brev til Kunnskapsdepartementets politiske ledelse etterlyser Forskerforbundet representasjon fra de ansatte i departementets dialogmøter med universiteter og høyskoler.

Article Image

Illustrasjonsbilde

Kunnskapsministeren har nylig sendt ut brev til de høyere utdanningsinstitusjonene om innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. Der inviteres institusjonene til dialogmøter.

Forskerforbundet reagerer på hvordan kunnskapsministeren instruerer møtedeltagelse fra institusjonen: Styreleder, rektor, direktør, studentrepresentant i styret og 1-2 eksterne styremedlemmer. Her er ingen representant for de ansatte.

Forskerforbundet reagerer på dette og ber departementet om å instruere institusjonene om å inkludere en felles representant for de tillitsvalgte i dialogmøtene.

Brev til Kunnskapsdepartementet om ansattrepresentasjon