Like vilkår for gjennomføring av doktorgradsarbeidet

Forskerforbundet har bedt om et møte med politisk ledelse i Arbeidsdepartementet for å drøfte problemet med at doktorgradsstipendiater har forskjellige rammevilkår avhengig av hvilken sektor de er ansatt i.

Article Image

Situasjonen i dag er at doktorgradsstudenter utenfor universitets- og høyskolesektoren ikke er omfattet av stipendiatforskriften. Dette gjelder blant annet virksomheter innen forskningsinstitutter, helseforetak og kulturminnevern.

Forskerforbundet kan ikke akseptere at det tilsettes midlertidig i stilling som stipendiat uten at det er angitt tydelige vilkår for når og hvordan stillingen skal brukes.

Les brevet til Arbeidsdepartementet