Høringsuttalelse om ny boklov

Forskerforbundet vil opprettholde fastprisordningen for fagbøker og lærebøker til høyere utdanning, og er glad for at ordningen nå nedfelles i forslaget til boklov.

Article Image

Fagbøker innen høyere utdanning er spesielt sårbare fordi undervisningsopplegget i høyere utdanning ikke er standardisert. Opplagene for bøker til undervisning her er vesentlig lavere enn opplagene for bøker til obligatorisk utdanning på lavere nivå. En permanent fastprisordning vil, etter vår oppfatning, sikre mangfoldet av fagbøker med mindre opplag.

Les Forskerforbundets høringsuttalelse om ny boklov