Nordisk fagforeningsmøte 2012

Forskerforbundet var vertskap da våre nordiske søsterorganisasjoner var samlet til møte 15.-19. april på Hurtigruta mellom Bergen og Tromsø.

Lokale lønnsforhandlinger, akademisk frihet, rettighetspolitikk, nordisk lønnsstatistikk, midlertidig tilsetting og fordeling av universitetsansattes arbeidstid var blant temaene som ble diskutert på årets møte.

Dansk Magisterforening presenterte en undersøkelse av rammevilkår for utdannings- og forskningsinstitusjonene etter universitetsfusjonene i Danmark, og det ble vedtatt en egen resolusjon om akademisk frihet.

På møtet deltok til sammen 30 representanter fra Sveriges Universitets-lärarförbund (SULF), Dansk Magisterforening (DM), Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF), Forsker-forbundet og Universitetslærerforbundet (YLL) i Finland, Professor-forbundet og Universitetslærerforbundet i Island, og Forskerforbundet i Norge.

Organisasjonene møtes årlig for å ta opp aktuelle tema i de nordiske land og felles utfordringer for universitets- og høyskolepersonalet. Neste møte arrangeres i Finland i juni 2013.

Les resolusjonen fra det nordiske møtet:
Nordiske fagforeninger krever at den akademiske friheten sikres