Nordiske fagforeninger krever at den akademiske friheten sikres

Representanter for universitets- og høyskoleansattes fagorganisasjoner i de nordiske landene, samlet til møte i Tromsø, har vedtatt følgende resolusjon:

« I løpet av de siste ti til femten år har vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler i de nordiske landene opplevd at den akademiske friheten er kommet under sterkt press. Det skjer en ensretting og kontroll av virksomheten ut fra økonomiske interesser og kortsiktige nyttevurderinger, og kommersielle interesser dominerer. Ensrettingen har gått ut over den enkelte ansattes forskningsfrihet, redusert midlene til fri og bred grunnforskning, gjort det vanskeligere å integrere forskning og undervisning, og satt snevre rammer for utdanningenes innhold.

Frihet for forskning og læring er en uomtvistelig forutsetning for et moderne demokratisk samfunns videre utvikling. I kunnskaps-samfunnet er det nødvendig at utdanning og forskning får utfolde seg integrert, innovativt, kreativt og kritisk; under vilkår som respekterer kollegialt medansvar og den enkeltes forskningsfrihet. Undervisningen og forskningen ved universiteter og høyskoler må være universell og kunnskapsbærende, og ikke påvirkes av konjunkturavhengige interesser. Regjeringene i de nordiske landene må i større grad enn i dag etterleve UNESCOs anbefalinger (Recommendation concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel). Kun på denne måten kan skapere og formidlere av vitenskap og kunnskap oppfylle sin misjon: utviklingen av kunnskapssamfunnet på lang sikt.

Vi krever at de ansvarlige politikere i de nordiske landene i dialog med de ansattes organisasjoner finner veien til en fremtidig utvikling av universitetene som sikrer akademisk og utdanningsmessig frihet og kvalitet. »

Tromsø, 19. april 2012

Anna Götlind, Sveriges universitetslärarförbund (SULF)
Bjarne Hodne, Forskerforbundet (Norge)
Rúnar Vilhjálmsson, Professorforbundet (Island)
Jörundur Gudmundsson, Universitetslærernes forbund (Island)
Leif Søndergaard, Dansk Magisterforening (DM)
Karsten Boye Rasmussen, Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF/UFO)
Peter Szabo, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA/STISU)
Tapani Kaakkuriniemi, Forskarförbundet (Finland)
Mirkka Ali-Laurila, Forbundet for undervisningssektoren ved universitetene (YLL, Finland)

Les mer om Nordisk fagforeningsmøte 2012