Flere stipendiater avlegger doktorgraden

Fra 1981 til 2010 har andelen doktorgradsstipendiater som avlegger doktorgraden i løpet av åtte år, økt betraktelig. Gjennomsnittsalderen for nye doktorer er imidlertid fortsatt høy og har ikke gått ned i løpet av de siste ti årene, skriver NIFU.

Mens 42 prosent av de nye stipendiatene i 1980-1981 avla doktorgraden, er andelen økt til 76 prosent i stipendiatkullet fra 2002-2003.

Dette framgår av en undersøkelse av stipendiater og doktorgradsgjennomføring, som nylig er gjennomført ved NIFU på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

– Både bedre gjennomstrømming og aldersnivået ved fullføring er utfordringer vi skal arbeide videre med i forskningsmeldingen som skal legges fram neste vår, sier statsråden Kristin Halvorsen til Kunnskapsdepartementets nettsider.

Les omtale hos Kunnskapsdepartementet

Last ned rapporten:
Stipendiater og doktorgradsgjennomføring (NIFU Rapport 29/2012)

Les også:
Evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge (21.06.12)