Evaluering av doktorgradsutdanningen i Norge

Doktorgradsutdanningen i Norge fungerer godt og rangerer høyt, også når den sammenlignes med utdanninger i andre land. Det viser NIFUs evaluering som ble offentliggjort i dag.

– Jeg er veldig fornøyd med at norsk doktorgradsutdanning holder så høy kvalitet, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Statsråden mener det aller mest gledelige er at et flertall av forskere fra andre land, som har vært med å bedømme avhandlinger både i Norge og i utlandet, mener at våre avhandlinger holder eksellent eller høy kvalitet. 

Evalueringen har hatt som mål å gi en oversikt over status for doktorgradsutdanningen ca. 10 år etter innføringen av ph.d.-graden, og mandatet for evalueringen var å vurdere utdanningens kvalitet, effektivitet og relevans. 

NIFU skriver at den største utfordringen nok er ph.d.-utdanningens relevans som forberedelse for ulike yrker og oppgaver. I Norge, på lik linje med i andre land, vil mindretallet av personer med doktorgrad jobbe i universitets- og høgskolesektoren. Et økende antall personer med doktorgrad jobber ikke med FoU-oppgaver og utenfor universitets-, høgskole-, og instituttsektorene.

Les mer her:

Kunnskapsdepartementet: Høy kvalitet på norsk doktorgradsutdanning
Last ned rapporten: PhD education in a knowledge society (NIFU Rapport 25/2012)