Behov for innstramming av postdoktorstillingen

I et brev til Kunnskapsdepartementet peker Forskerforbundet på behovet for å tydeliggjøre postdoktorstillingen.

Hovedutfordringen knyttet til stillingen er at det ikke er tydelig definert i forskriften hvilke oppgaver og rammer som faller inn under stillingen. Så lenge dette ikke er tydelig definert, gir stillingen en generell adgang til å tilsette vitenskapelig personale midlertidig.

Problemene forsterkes av at antallet postdoktorer øker i langt større omfang enn faste stillinger og at også helseforetak og andre statlige virksomheter tilsetter i denne stillingskategorien. Dette er med på å skape lange, midlertidige og utrygge forskerkarrierer.

Les brevet her