Avtale med Abelia om adgang til midlertidig tilsetting

Forskerforbundet og Abelia har inngått en avtale om adgang til midlertidig tilsetting av bl.a. stipendiater og postdoktorer i Abelias medlemsbedrifter.

Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, § 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO dermed adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid, i følgende tilfeller:

  1. Stipendiater kan tilsettes midlertidig når den tilsatte, i henhold til retningslinjer som følger vedlagt, skal benytte arbeidstiden til kompetansegivende arbeid for å oppnå en doktorgrad.
  2. Postdoktorer kan ansettes midlertidig når den tilsatte, i henhold til retningslinjer som følger vedlagt, skal benytte arbeidstiden til forskning som uomtvistelig er relevant i forhold til å bygge opp professorkompetanse.
  3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

Les avtalen her