Forskningen må være uavhengig

Aftenposten har nå satt søkelyset på statlige etaters forhold til oppdragsforskning utført av forskningsinstitutter. Det er uakseptable og urovekkende forhold som avdekkes, og det vitner om en manglende forståelse og respekt både for forskningens vesen og for forskernes arbeid og integritet.

Debattinnlegg i Aftenposten av Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet

Man burde kunne vente noe annet fra staten som arbeidsgiver for tusenvis av forskere både ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Dessuten rammer dette politikernes beslutningsgrunnlag og dermed hele befolkningen.

Staten bruker store beløp for å hente inn kunnskap til beste for oss alle. Da må vi være sikre på at den kunnskapen er fri, uavhengig og forskningsbasert. Det er et demokratisk problem som burde skape stor uro når vi nå har fått dokumentert at forvaltningen ved flere tilfeller forsøker å styre, underslå eller rett ut manipulere forskningsresultater. Forskere som manipulerer med data eller resultater fratas både jobb og ære. Hva bør konsekvensen være for statlige oppdragsgivere som forsøker det samme? Vi kan nemlig ikke akseptere en situasjon hvor vi ikke kan stole på den offentlig finansierte forskningen.

Etter at denne saken kom opp har flere tilfeller av lignende karakter blitt rapportert inn til Forskerforbundet. Aftenpostens avsløringer representerer tilsynelatende bare toppen av isfjellet. Forskningsinstituttene må derfor sikres en god nok basisfinansiering til at de ikke presses over i rene konsulentoppdrag. Det må innføres pålegg om at alle forskningsoppdrag som bestilles av forvaltningen skal gjøre bruk av standardkontrakten for forskningsoppdrag. Standardkontrakten må videreutvikles for å unngå slike tilfeller for fremtiden som Aftenposten har avdekket.

Krever lov
Videre krever Forskerforbundet at lov om akademisk frihet også skal gjøres gjeldende for instituttsektoren når den utfører forskningsoppdrag. Det ligger allerede i Stortinget et såkalt dokument 8-forslag. Nå må det ryddes opp og det raskt. Kunnskapsdepartementet må se det som sin særlige oppgave å ta dette videre til departementene og andre deler av forvaltningen. Forskning må og skal være uavhengig av staten og politikken.

Bjarne Hodne
Leder i Forskerforbundet
Innlegg i Aftenposten 18.11.10