– Forskningen må være uavhengig

Det er et demokratisk problem som burde skape stor uro når vi nå har fått dokumentert at forvaltningen ved flere tilfeller forsøker å styre, underslå eller rett ut manipulere forskningsresultater, skriver Forskerforbundets leder Bjarne Hodne i et innlegg i Aftenposten.

Etter at denne saken kom opp har flere tilfeller av lignende karakter blitt rapportert inn til Forskerforbundet. Aftenpostens avsløringer representerer tilsynelatende bare toppen av isfjellet, skriver Hodne.

Les innlegget her

Aasland reagerer

Statsråd Tora Aasland har sendt brev til alle departementer der hun ber dem skjerpe seg og stanse praksisen som Aftenposten har dokumentert.
– Med bakgrunn i de siste dagers oppslag i Aftenposten om offentlige oppdragsgiveres angivelige forsøk på styring av forskningsresultater, finner jeg det naturlig å informere dere om Kunnskapsdepartementets standardkontrakt for oppdragsforskning, skriver Aasland i brevet.

Les brevet her

Les Aftenpostens omtale av saken:

Ble forsøkt diktert av departementet (14.11.10)
Kunnskap med påholden penn (15.11.10)
Staten klipper og limer i forskning (17.11.10)