Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2020

Tabeller oppdatert med tall for 2020.

(kilde DBH)

Statistikk – midlertidig ansatte

Nye tall for andelen midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler i 2020.

Les også: Færre midlertidige forskere: Utfordrer Asheim til fortsatt påtrykk

Tabell 1: Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstilling, per institusjon – 2020

Institusjon
Årsverk totalt
Årsverk midlertidige
%-andel midlertidige
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
81 42 51,3
Høgskolen i Innlandet 549
101
18,4
Høgskolen i Molde 126
16
12,7
Høgskolen i Østfold 341
62
12,7
Høgskulen i Volda 213
35
16,6
Høgskulen på Vestlandet 1 003
118
11,8
Kunsthøgskolen i Oslo 71
39
55,0
Nord universitet 664 75 11,3
Norges handelshøyskole 144 17 11,9
Norges idrettshøgskole 72 13 18,5
NMBU 540 93 17,2
Norges musikkhøgskole 119 39 32,7
NTNU 2 809 432 15,4
OsloMet – storbyuniversitetet 1 121 127 11,4
Samisk høgskole 35 9 26,6
Universitetet i Agder 644 69 10,8
Universitetet i Bergen 1 397 303 21,7
Universitetet i Oslo 2 008 356 17,7
Universitetet i Stavanger 697 103 14,8
Universitetet i Sørøst-Norge 957 120 12,6
UiT Norges arktiske universitet 1 545 255 16,5
Sum / snitt statlige institusjoner
15 136 2 426 16,0

Tabell 2: Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per stilling – 2020

Stillingsbenevnelse Årsverk totalt Årsverk midlertidige %-andel midlertidige
 Dosent 174
7
4,0
 Forsker 1108
322
229
71,1
 Forsker 1109
1 109
416
37,5
 Forsker 1110
25
11
42,8
 Forsker 1183
105
9
8,3
 Førsteamanuensis 4 594
501
10,9
 Førstelektor 880
71
8,1
 Høgskolelektor 885
195
22,0
 Høgskolelærer 221
95
43,2
 Professor 4 293
305
7,1
 Professor (1404)
25
7
26,2
 Universitetslektor 2 451
571
23,3
 Sum / snitt statlige institusjoner
15 136
2 426
16,0

Andelen midlertidig ansatte i arbeidslivet for øvrig var 8,5 % i 3. kvartal 2020 (SSB).

Statistikk over midlertidig ansatte (2020):

Hovedtallene for 2020: Andel midlertidig ansatte

Tabell 1–2 Hovedtall 2020

Andel og antall midlertidig ansatte per stillingskategori

Tabell 3–5 Årsverk og midlertidighet, alle stillingsgrupper (åremål inkludert) (2020)

Andel midlertidig ansatte per institusjon

Tabell 6 Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (2016–2020)
Tabell 7 Årsverk og andel midlertidige i undervisnings- og forskerstilling (2020)

Andel midlertidig ansatte per stillingskode/type

Tabell 8 Andel midlertidig ansatte i administrative og tekniske stillinger (2015–2020)
Tabell 9 Andel midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger (2005–2020)
Tabell 10 Andel midlertidig ansatte i forskerstillinger ved universitetene (2018–2020)

Last ned alle tabeller samlet

Tabell 1–10 Midlertidighetstall 2020

  • Del denne siden: