Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2022

Tabeller oppdatert med tall for 2022.

(kilde DBH)

Statistikk – midlertidig ansatte

Ny statistikk over andelen midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler.

12.12.2022

Tabell 1: Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstilling, per institusjon – 2022

(statlige institusjoner, bistillinger inkludert)

Institusjon
Årsverk totalt
Årsverk midlertidige
Prosentandel midlertidige
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
82
28
34,6
Høgskolen i Innlandet 669
97
14,5
Høgskolen i Molde 140
16
11,3
Høgskolen i Østfold 356
30
8,6
Høgskulen i Volda 216
31
14,3
Høgskulen på Vestlandet 1 069
145
13,5
Kunsthøgskolen i Oslo 75
46
60,7
Nord universitet 717
97
13,5
Norges handelshøyskole 154
37
24,1
Norges idrettshøgskole 79
13 16,4
Norges musikkhøgskole 121
37
30,6
NMBU 563
90
16,0
NTNU 2 944
423 14,4
OsloMet – storbyuniversitetet 1 242
126 10,2
Samisk høgskole 40
11
27,2
Universitetet i Agder 686 69 10,1
Universitetet i Bergen 1 408
261
18,5
Universitetet i Oslo 2 108
400
19,0
Universitetet i Stavanger 799
122 15,3
Universitetet i Sørøst-Norge 1 045
151 14,5
UiT Norges arktiske universitet 1 605
297 18,5
Sum / snitt statlige institusjoner
16 118
2 527
15,7

Tabell 3: Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per stilling – 2022

(statlige institusjoner, bistillinger inkludert)

Stillingsbenevnelse Årsverk totalt Årsverk midlertidige %-andel midlertidige
Dosent 180
7
3,7
Forsker 1108
338
252
 74,4
Forsker 1109
1 187
390
 32,9
Forsker 1110
18
0
2,2
Forsker 1183
108
8
7,1
Førsteamanuensis 5 073
556
11,0
Førstelektor 888
73
8,2
Høgskolelektor 989
169
17,1
Høgskolelærer 238
119
50,1
Professor 4 507
325
7,2
Professor (1404)
23
2 9,4
Universitetslektor 2 628
638
24,3
Sum / snitt statlige institusjoner
16 118
2 527
15,7

Andelen midlertidig ansatte i arbeidslivet generelt var 9,4 % i 3. kvartal 2022 (SSB / AKU).

Statistikk over midlertidig ansatte (2022):

Hovedtallene for 2022: Andel midlertidig ansatte

Tabell 1–4 Hovedtall 2022

Tabell 1 Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per institusjon (2020–2022) – statlige universiteter og høyskoler
Tabell 2 Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per institusjon (2020–2022) – private høyskoler
Tabell 3 Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per stilling (2020–2022) – statlige universiteter og høyskoler
Tabell 4 Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per kjønn (2020–2022) – statlige universiteter og høyskoler

Andel midlertidig ansatte totalt og per stillingskategori

Tabell 5–7 Andel midlertidig ansatte totalt og per stillingskategori (2022)

Tabell 5 Årsverk og midlertidighet, alle stillingsgrupper (åremål inkludert) (2022)
Tabell 6 Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger (bistillinger inkludert) (2022)
Tabell 7 Årsverk og midlertidighet i administrative stillinger (2022)

Andel midlertidig ansatte per institusjon

Tabell 8 Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (2017–2022)
Tabell 9 Årsverk og andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (2022) – statlige og private institusjoner
Tabell 10 Årsverk og andel midlertidig ansatte i administrative stillinger (2022) – statlige og private institusjoner

Andel midlertidig ansatte per stilling

Tabell 11 Andel midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger (2016–2022)
Tabell 12 Andel midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger (2002–2022)
Tabell 13 Andel midlertidig ansatte i forskerstillinger ved universitetene (2020–2022)

Last ned alle tabeller samlet

Tabell 1–13 Midlertidighetstall 2022

  • Del denne siden: