Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2021

Tabeller oppdatert med tall for 2021.

(kilde DBH)

Statistikk – midlertidig ansatte

Nye tall for andelen midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler i 2021.

22.11.2021

Tabell 1: Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstilling, per institusjon – 2021

(statlige institusjoner, bistillinger inkludert)

Institusjon
Årsverk totalt
Årsverk midlertidige
%-andel midlertidige
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
77
36
46,4
Høgskolen i Innlandet 639
127
19,9
Høgskolen i Molde 136
17
12,8
Høgskolen i Østfold 348
43
12,4
Høgskulen i Volda 217
34
15,7
Høgskulen på Vestlandet 1 048
150
14,3
Kunsthøgskolen i Oslo 72
46
63,5
Nord universitet 665 77 11,6
Norges handelshøyskole 148 30
20,4
Norges idrettshøgskole 70 10 14,0
Norges musikkhøgskole 119
34
29,0
NMBU 553
84
15,2
NTNU 2 896 434 15,0
OsloMet – storbyuniversitetet 1 191 154 12,9
Samisk høgskole 40
14
35,4
Universitetet i Agder 669 65 9,7
Universitetet i Bergen 1 415
289
20,4
Universitetet i Oslo 2 110
390 18,5
Universitetet i Stavanger 747
117 15,7
Universitetet i Sørøst-Norge 991 128 12,9
UiT Norges arktiske universitet 1 567 237 15,1
Sum / snitt statlige institusjoner
15 717 2 516
16,0

Tabell 3: Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per stilling – 2021

(statlige institusjoner, bistillinger inkludert)

Stillingsbenevnelse Årsverk totalt Årsverk midlertidige %-andel midlertidige
Dosent 175
7
4,2
Forsker 1108
315
230
73,0
Forsker 1109
1 173
405
34,6
Forsker 1110
20
5
26,3
Forsker 1183
109
8
7,2
Førsteamanuensis 4 842
514
10,6
Førstelektor 879
76
8,7
Høgskolelektor 942
205
21,7
Høgskolelærer 252
131
52,1
Professor 4 399
306
7,0
Professor (1404)
23
0
0
Universitetslektor 2 542
614
24,1
Sum / snitt statlige institusjoner
15 717
2 516
16,0

Statistikk over midlertidig ansatte (2021):

Hovedtallene for 2021: Andel midlertidig ansatte

Tabell 1–4 Hovedtall 2021

Tabell 1 Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per institusjon – statlige universiteter og høyskoler
Tabell 2 Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per institusjon – private høyskoler
Tabell 3 Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per stilling – statlige universiteter og høyskoler
Tabell 4 Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per kjønn – statlige universiteter og høyskoler

Andel midlertidig ansatte totalt og per stillingskategori

Tabell 5–7 Andel midlertidig ansatte totalt og per stillingskategori (2021)

Tabell 5 Årsverk og midlertidighet, alle stillingsgrupper (åremål inkludert) (2021)
Tabell 6 Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger (bistillinger inkludert) (2021)
Tabell 7 Årsverk og midlertidighet i administrative stillinger (2021)

Andel midlertidig ansatte per institusjon

Tabell 8 Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (2016–2021)
Tabell 9 Årsverk og andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (2021) – statlige og private institusjoner
Tabell 10 Årsverk og andel midlertidig ansatte i administrative stillinger (2021) – statlige og private institusjoner

Andel midlertidig ansatte per stilling

Tabell 11 Andel midlertidig ansatte i tekniske og administrative stillinger (2016–2021)
Tabell 12 Andel midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger (2002–2021)
Tabell 13 Andel midlertidig ansatte i forskerstillinger ved universitetene (2019–2021)

Last ned alle tabeller samlet

Tabell 1–13 Midlertidighetstall 2021

  • Del denne siden: