Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2017

Alle tabeller er oppdatert med tall for 2017.

(kilde DBH)

Statistikk – midlertidig ansatte

Midlertidighet i UH-sektoren på stedet hvil i 2017.
Midlertidigheten ved statlige universiteter og høyskoler fortsetter å være stabilt høy, og er uendret også i 2017, viser tallene fra Statens database for høyere utdanning (DBH).

Problemet med høy midlertidighet er knyttet til statlige institusjoner, spesielt universiteter og vitenskapelige høyskoler. Det er en rekke vitenskapelige stillinger som er definert som åremål og dermed er midlertidige i sin natur. Midlertidigheten er imidlertid særlig stor i ordinære vitenskapelige stillinger, de som i DBH rubriseres som «undervisnings- og forskerstillinger» ved statlige universiteter og høyskoler. Også innen enkelte tekniske og administrative stillinger er midlertidigheten høyere enn landsgjennomsnittet.

Det er særlig i forskerkodene at det er mange midlertidige årsverk – og her er to av tre midlertidig ansatte. Også i høyskole-/universitetslektorstilingene er midlertidigheten høy. Noe som vitner om at omfattende undervisningsoppgaver dekkes av midlertidig ansatte uten førstekompetanse.

Også blant de tekniske og administrativt ansatte i UH-sektoren er midlertidigheten høyere enn landsgjennomsnittet, selv om utviklingen har gått i riktig vei de siste årene (fra over 20 % for 15 år siden, til 15 % for fem år siden).

I oversikten over midlertidighet er ikke åremålsstillinger tatt med. Disse inkluderer rekrutteringsstillinger, professor II, vitenskapelig assistent og faglige ledere hvor UH-loven gir en særlig åremålsadgang. Inkluderer vi alle stillingskategorier, utgjør midlertidigheten 33,5 % - rundt 40 % ved de største universitetene. Det vil si at av alle ansatte i UH-sektoren er én av tre midlertidig tilsatt. Da er ikke timelærere og andre på korte engasjementer inkludert.

Tabell 1 viser at midlertidigheten i vitenskapelige stillinger ved statlige universiteter og høyskoler i 2017 var på 18,4 %, mens tabell 2 viser at den for administrative stillinger var på 13,0 %.

I norsk arbeidsliv totalt sett er den gjennomsnittlige andelen midlertidige ansatte på 8,4 % (2017), ifølge SSB.

Tabell 1: Årsverk og midlertidighet i ordinære undervisnings- og forskerstillinger – 2017

Institusjonstype Totalt – årsverk Midlertidige årsverk
Andel midlertidige
Sum universiteter 9 346
1 890
20,2 %
Sum statlige høyskoler 4 024
541
13,4 %
Sum statlige vitenskapelige høyskoler 470
97
20,6 %
Sum statlige kunsthøyskoler 75
39
52,6 %
Sum/snitt statlige universiteter og høyskoler 13 916
2 567
18,4 %

Tabell 2: Årsverk og midlertidighet i saksbehandler- og utrederstillinger – 2017

Institusjonstype
Totalt – årsverk Midlertidige årsverk Andel midlertidige
Sum universiteter 5 094
643 12,6 %
Sum statlige høyskoler 1 816
258
14,2 %
Sum statlige vitenskapelige høyskoler 228 29
12,5 %
Sum statlige kunsthøyskoler
38
2
5,3 %
Sum/snitt statlige universiteter og høyskoler 7 175
931
13,0 %

Last ned mer detaljert statistikk over midlertidig tilsatte (2017):

Hovedtallene for 2017: Andel og antall midlertidig ansatte

Tabell 1-2 Hovedtall

Andel midlertidig tilsatte per institusjon, undervisnings- og forskerstilling

Tabell 3 Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (2002-2017)
Tabell 4 Antall årsverk og andel midlertidige i undervisnings- og forskerstilling (2017)
Tabell 5 Antall årsverk og andel midlertidige, alle stillinger (2017)

Andel midlertidig tilsatte per stillingskode

Tabell 6 Antall årsverk og andel midlertidige i undervisnings- og forskerstillinger (2017)
Tabell 7 Andel midlertidig ansatte i teknisk-administrative stillinger (2002-2017)
Tabell 8 Antall årsverk og andel midlertidige i teknisk-administrative stillinger (2017)

Last ned alle tabeller samlet

Tabell 1–8 Midlertidighetstall 2017

  • Del denne siden: