Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lønnsutvikling

Statistikk over lønnsnivå og lønnsutvikling for Forskerforbundets medlemsgrupper.

A) Vår lønnsstatistikk

Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant våre medlemmer. Lønnsstatistikken utgis i vår skriftserie, og du kan laste ned rapportene som pdf-filer. Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.12.2021.
Gå til vår lønnsstatistikk

B) Lønns- og karriereutvikling for høyt utdannede.
Rapporter fra ISF

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har utarbeidet tre rapporter om lønnsutviklingen for norske forskere på oppdrag fra Forskerforbundet.

B1. «Forskning eller høy lønn»

Lønnsutviklingen for norske forskere 1997–2003. ISF-rapport 2005:12. Av Marianne Røed og Pål Schøne (2005).

B2. «Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge (2004–2014)»

Analyse av lønnsutvikling for forskere i det norske arbeidsmarkedet. ISF-rapport 2017:3. Av Øyvind Søraas Skorge og Janis Umblijs (2017).

B3. «Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge (2004–2019)»

Analyse av lønnsutvikling for forskere i det norske arbeidsmarkedet. ISF-rapport 2021:5. Av Janis Umblijs, Kjersti Misje Østbakken og Marianne Røed (2021).

C) Lønnsnivå og lønnsutvikling for våre grupper

Diagrammer og tabeller i pdf-format, oppdatert med tall for 2017.

C1. Relativ lønnsutvikling (1973–2021)

Relativ lønnsutvikling (1973–2021) for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Indekser med gjennomsnittslønn for mannlig industriarbeider lik 100, regnet fra 1973.

C2. Relativ lønnsutvikling (2010–2021)

Relativ lønnsutvikling (2010–2021) for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Indekser med gjennomsnittslønn for mannlig industriarbeider lik 100, regnet fra 2010.

C3. Gjennomsnittlig årslønn ulike sektorer (2017)

Gjennomsnittlig årslønn (2017, heltidsansatte) for ansatte i ulike sektorer med utdanning på høyere nivå, sammenlignet med vitenskapelig ansatte i statlig universitets- og høyskolesektor.

C4. Lønnsutvikling statlig UH (2015–2017)

Lønnsutvikling for utvalgte stillinger i statlig universitets- og høyskolesektor (2015–2017).

C5. Gjennomsnittlønn statlig UH (2017)

Gjennomsnittslønn, utvalgte stillinger i statlig universitets- og høyskolesektor (2017).

C6. Stillinger per lønnstrinn (2017)

Antall årsverk på hvert lønnstrinn for en del aktuelle stillinger i statlig universitets- og høyskolesektor (2017, heltidsansatte).

  • Del denne siden: