Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lønnsutvikling

Statistikk over lønnsnivå og lønnsutvikling for Forskerforbundets medlemsgrupper.

Relativ lønnsutvikling 2004-2014

(Relativ lønnsutvikling 2004-2014) Forskerforbundet

A) Vår lønnsstatistikk

Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant våre medlemmer. Lønnsstatistikken utgis i vår skriftserie, og du kan laste ned rapportene som pdf-filer. Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.12.2017.
Gå til vår lønnsstatistikk

B) Lønns- og karriereutvikling for høyt utdannede.
Rapporter fra ISF

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har utarbeidet to rapporter om lønnsutviklingen for norske forskere på oppdrag fra Forskerforbundet.

B1. «Forskning eller høy lønn»

Lønnsutviklingen for norske forskere 1997–2003. ISF-rapport 2005:12. Av Marianne Røed og Pål Schøne (2005).

B2. «Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge (2004–2014)»

Analyse av lønnsutvikling for forskere i det norske arbeidsmarkedet. ISF-rapport 2017:3. Av Øyvind Søraas Skorge og Janis Umblijs (2017).

C) Lønnsnivå og lønnsutvikling for våre grupper

Diagrammer og tabeller i pdf-format, oppdatert med tall for 2013/2014.

C1. Relativ lønnsutvikling (1973–2014)

Relativ lønnsutvikling (1973–2014) for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Indekser med gjennomsnittslønn for mannlig industriarbeider lik 100, regnet fra 1973.

C2. Relativ lønnsutvikling (2004–2014)

Relativ lønnsutvikling (2004–2014) for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Indekser med gjennomsnittslønn for mannlig industriarbeider lik 100, regnet fra 2004.

C3. Gjennomsnittlig årslønn

Gjennomsnittlig årslønn (2014) for ansatte i ulike sektorer med mer enn fire års utdanning, sammenlignet med vitenskapelig ansatte i statlig universitets- og høyskolesektor.

C4. Gjennomsnittlig månedslønn statlig UH-sektor

Gjennomsnittlig månedslønn for utvalgte stillinger i statlig universitets- og høyskolesektor (2004–2014)

C5. Lønnsutvikling offentlig sektor

Prosentvis kumulativ lønnsutvikling for ulike grupper ansatte i offentlig sektor (2004–2014).

C6. Lønnsutvikling vitenskapelige stillinger

Prosentvis kumulativ lønnsutvikling for ulike vitenskapelige stillinger i statlig universitets- og høyskolesektor (2004–2014).

C7. Lønnsutvikling administrative/bibliotekarstillinger

Prosentvis kumulativ lønnsutvikling for ulike administrative og bibliotekarstillinger i statlig universitets- og høyskolesektor (2004–2014).

C8. Lønnsutvikling ulike sektorer

Prosentvis kumulativ lønnsutvikling, ulike sektorer med høy utdanning (2004–2014)

C9. Gjennomsnittlønn vitenskapelige stillinger

Gjennomsnittslønn for heltidsansatte i vitenskapelige stillinger i staten (2013).

C10. Gjennomsnittslønn teknisk-administrative stillinger

Gjennomsnittslønn for ansatte i teknisk-administrative stillinger og bibliotekarstillinger i statlig universitets- og høyskolesektor (2013).
NB: "Tilsvarer lønnstrinn" er hentet fra A-lønnstabellen per 1. mai 2013.

C11. Stillinger per lønnstrinn 

Antall stillinger/personer på hvert lønnstrinn for en del aktuelle stillinger i staten (2014).


  • Del denne siden: