Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Lønnsutvikling

Statistikk over lønnsnivå og lønnsutvikling for Forskerforbundets medlemsgrupper.

Relativ lønnsutvikling 2004-2014

(Relativ lønnsutvikling 2004-2014) Forskerforbundet

A) Vår lønnsstatistikk

Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk for statlig, kommunal og privat sektor, basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant våre medlemmer. Lønnsstatistikken utgis i vår skriftserie, og du kan laste ned rapportene som pdf-filer. Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.12.2016.
Gå til vår lønnsstatistikk

B) Lønnsnivå og lønnsutvikling for våre grupper

Diagrammer og tabeller i pdf-format, oppdatert med tall for 2013/2014.

B1. Relativ lønnsutvikling (1973–2014)

Relativ lønnsutvikling (1973–2014) for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Indekser med gjennomsnittslønn for mannlig industriarbeider lik 100, regnet fra 1973.

B2. Relativ lønnsutvikling (2004–2014)

Relativ lønnsutvikling (2004–2014) for ansatte i universitets- og høgskolesektoren. Indekser med gjennomsnittslønn for mannlig industriarbeider lik 100, regnet fra 2004.

B3. Gjennomsnittlig årslønn

Gjennomsnittlig årslønn (2014) for ansatte i ulike sektorer med mer enn fire års utdanning, sammenlignet med vitenskapelig ansatte i statlig universitets- og høyskolesektor.

B4. Gjennomsnittlig månedslønn statlig UH-sektor

Gjennomsnittlig månedslønn for utvalgte stillinger i statlig universitets- og høyskolesektor (2004–2014)

B5. Lønnsutvikling offentlig sektor

Prosentvis kumulativ lønnsutvikling for ulike grupper ansatte i offentlig sektor (2004–2014).

B6. Lønnsutvikling vitenskapelige stillinger

Prosentvis kumulativ lønnsutvikling for ulike vitenskapelige stillinger i statlig universitets- og høyskolesektor (2004–2014).

B7. Lønnsutvikling administrative/bibliotekarstillinger

Prosentvis kumulativ lønnsutvikling for ulike administrative og bibliotekarstillinger i statlig universitets- og høyskolesektor (2004–2014).

B8. Lønnsutvikling ulike sektorer

Prosentvis kumulativ lønnsutvikling, ulike sektorer med høy utdanning (2004–2014)

B9. Gjennomsnittlønn vitenskapelige stillinger

Gjennomsnittslønn for heltidsansatte i vitenskapelige stillinger i staten (2013).

B10. Gjennomsnittslønn teknisk-administrative stillinger

Gjennomsnittslønn for ansatte i teknisk-administrative stillinger og bibliotekarstillinger i statlig universitets- og høyskolesektor (2013).
NB: "Tilsvarer lønnstrinn" er hentet fra A-lønnstabellen per 1. mai 2013.

B11. Stillinger per lønnstrinn 

Antall stillinger/personer på hvert lønnstrinn for en del aktuelle stillinger i staten (2014).


  • Del denne siden: