Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Vår lønnsstatistikk

Forskerforbundet lager hvert år lønnsstatistikk for statlig, kommunal og privat sektor, basert på lønnsopplysninger innhentet gjennom spørreundersøkelser blant våre medlemmer.

Lønnsstatistikken utgis i vår skriftserie, og du kan laste ned rapportene som pdf-filer. Sist utgitte statistikk har lønnsopplysninger per 31.12.2017.

Fra og med 2017 har vi endret sektorinndelingen noe.

Statistikken for annen offentlig sektor omfatter tariffområdene KS og Oslo kommune samt Spekter, Virke og KA. De tre siste har tidligere vært inkludert i statistikken for privat sektor.

Statistikken for privat sektor omfatter nå NHO-området samt virksomheter uten arbeidsgiverforening.

Stat

pdf  Lønnsstatistikk stat per 31.12.2017

pdf  Lønnsstatistikk stat per 31.12.2016

pdf  Lønnsstatistikk stat per 31.12.2015

pdf  Lønnsstatistikk stat per 31.12.2014

pdf  Lønnsstatistikk stat per 31.12.2013

pdf  Lønnsstatistikk stat per 31.12.2012

 

Annen offentlig sektor

Fra 2017: KS, Oslo kommune, Spekter, Virke og KA.
Til og med 2016: KS og Oslo kommune (kommunal sektor).

pdf  Lønnsstatistikk annen offentlig sektor per 31.12.2017

pdf  Lønnsstatistikk kommunal sektor per 31.12.2016

pdf  Lønnsstatistikk kommunal sektor per 31.12.2015

  Lønnsstatistikk kommunal sektor per 31.12.2014pdf

  Lønnsstatistikk kommunal sektor per 31.12.2013pdf

pdf  Lønnsstatistikk kommunal sektor per 31.12.2012

 

Privat sektor

Fra 2017: NHO-området og virksomheter uten arbeidsgiverforening.
Til og med 2016: NHO, Spekter, Virke, KA, virksomheter uten arbeidsgiverforening.

pdf  Lønnsstatistikk privat sektor per 31.12.2017

pdf  Lønnsstatistikk privat sektor per 31.12.2016

pdf  Lønnsstatistikk privat sektor per 31.12.2015

pdf  Lønnsstatistikk privat sektor per 31.12.2014

pdf  Lønnsstatistikk privat sektor per 31.12.2013

pdf  Lønnsstatistikk privat sektor per 31.12.2012

 

Eldre rapporter finner du i skriftserien.

  • Del denne siden: