Oslo kommune

Etter å ha meklet et halvt døgn på overtid kom partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune til enighet fredag 24. mai.

Dermed blir det ingen streik i Oslo.