KA (Kirken)

Forhandlingene i avtaleområdet Den norske kirke skjer 11.–12. juni.

Forhandlingene om organisasjonsavtalen skjer 18. juni.