Mer om enigheten i Virke HUK

Forskerforbundets medlemmer innenfor Virke omfatter blant annet spesialisthelsetjenesten, museer og private høyskoler.

Article Image

De sentrale lønnsforhandlingene i Virke ble landet 19. juni. Nå starter de lokale lønnsforhandlingene.

Mandag 19. juni kom Forskerforbundet og de øvrige involverte Unio-forbundene til enighet med arbeidsgiverforeningen Virke om årets lønnsoppgjør i HUK-området. Forskerforbundets medlemmer i dette tariffområdet arbeider innenfor blant annet spesialisthelsetjenesten, museer og private høyskoler. Resultatet er i tråd med korresponderende områder i offentlig sektor.

Følgende landsoverenskomster var gjenstand for årets forhandlinger:

  • Barnehager
  • Helse og sosiale tjenester
  • Høyskoler
  • Museer og andre kulturinstitusjoner
  • Spesialisthelsetjenesten
  • Utdanning
  • Virksomheter

For Landsoverenskomst for Museer, Høyskoler og Virksomheter § 26 innebærer resultatet at det med virkning fra 1. mai 2023 settes av 5,3% av lønnsmassen per dato til lokale forhandlinger. Forhandlingene skal være sluttført senest 31. oktober 2023.

Minimumslønn for arbeidstaker med høyere akademisk utdanning heves til kr 509 300. For de som ansettes som stipendiat skal minimumslønn være kr 532 200, med 3% årlig stigning i inntil fire år.

For virksomheter under Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester, Spesialisthelsetjenesten og Virksomheter § 27, vil de fleste av Forskerforbundets medlemmer få fastsatt resultatet av årets lønnsoppgjør gjennom lokale forhandlinger. De medlemmene som er omfattet av sentralt lønnssystem vil få justeringer av lønnstabellene og ansiennitetstilleggene pr. 1. mai, se protokollen for nye lønnsnivåer.

Når det gjelder beregning av den lokale potten sluttet alle de fire hovedsammenslutningene seg til en protokolltilførsel der man anbefaler partene lokalt å ta utgangspunkt i lønnsmassen så tett på virkningsdatoen som mulig, altså 1. mai i år, men ikke tidligere enn 31. desember i fjor. Forhandlingsprotokollen finner du her.

Nå starter arbeidet med de lokale forhandlingene.