Lønnsoppgjøret 2023 – samleside

Her finner du samlet infomasjon om mellomoppgjøret 2023 og status for forhandlingene i de ulike områdene. Siden oppdateres fortløpende.

Article Image

Nyhetssaker om lønnsoppgjøret 2023

Se også Unios samleside for lønnsoppgjøret 2023

Staten:

Forhandlingene startet torsdag 27. april kl. 10. Lørdag 29. april ble Unio enige med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger på hver enkelt virksomhet, med frist 31. oktober. 

KS (kommunene):

Forhandlingene startet torsdag 27. april kl. 12. Lørdag kveld (29. april) ble det enighet i årets kommuneoppgjør, som har en ramme på 5,4 prosent.

Oslo kommune:

Forhandlingene startet torsdag 27. april kl. 10. Uno Oslo kom til enighet med Oslo kommune søndag 30. april.

Spekter:

Lønnsoppgjøret i Spekter startet med innledende sentrale forhandlinger mandag 24. april. Der ble videre forhandlingsløp og frister for forhandlinger i de enkelte virksomhetene avtalt. Partene kom til enighet mandag ettermiddag.

Virke – HUK:

Forhandlingene i Virke HUK-området (helse, utdanning, kultur og frivillighet) startet mandag 19. juni. Partene kom til enighet samme kveld. 

KA (Kirken):

Forhandlingene i avtaleområdet Den norske kirke startet torsdag 15. juni. Partene kom til enighet fredag morgen 16. juni.

Forhandlingene om organisasjonsavtalen gjennomføres torsdag 22. juni.