Lønnsoppgjøret 2022 – samleside

Her finner du samlet infomasjon om lønnsforhandlingene i hovedoppgjøret 2022 og status for forhandlingene i de ulike områdene.

Article Image

Nyhetssaker om lønnsoppgjøret 2022

Se også Unios samleside for lønnsoppgjøret 2022

Staten:

Lønnsforhandlingene i staten startet onsdag 20. april kl. 10. Her kan du lese Unios innledende krav i lønnsforhandlingene.

Fredag 29. april brøt Unio forhandlingene med staten, og det gjorde også de øvrige hovedsammenslutningene i staten (LO Stat, YS Stat og Akademikerne). Meklingen hos Riksmekleren startet 2. mai, og fristen ble satt til mandag 23. mai ved midnatt.

Etter å ha meklet i hele 18 timer på overtid kom Unio stat tirsdag ettermiddag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent.

Unios medlemmer i staten stemte over resultatet i en uravstemning som ble avsluttet 20. juni. Hele 83 % av medlemmene stemte ja.

KS (kommunene):

Forhandlingene startet onsdag 6. april. Fredag 29. april ble det brudd i forhandlingene. Unio kommune valgte, sammen med de andre hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, å bryte tarifforhandlingene med KS. Dermed gikk lønnsoppgjøret for KS-området til mekling.

Tirsdag 24. mai, etter mekling 13 timer på overtid, kom det en løsning i KS-oppgjøret. Det ble i første omgang ikke streik i kommunene etter at Unio kommune aksepterte skissen til løsning. Imidlertid var Unio delt, og Utdanningsforbundet stemte blankt. Sentralstyret i Utdanningsforbundet stemte seinere nei til Riksmeklerens løsning, og Utdanningsforbundet gikk dermed ut i streik.

Oslo kommune:

Forhandlingene startet onsdag 20. april kl. 14. Fredag 29. april ble det brudd i forhandlingene, og oppgjøret gikk dermed til mekling. Meklingen i lønnsoppgjøret for Oslo kommune hadde også frist mandag 23. mai ved midnatt.

Partene i Oslo-oppgjøret kom til slutt til enighet etter å ha meklet over et døgn på overtid.

Spekter:

Det ble gjennomført innledende A-delsforhandlinger tirsdag 5. april.

Tirsdag 3. mai ble Unios ulike forbund enige med Spekter om de sosiale bestemmelsene for sykehusene, A1-forhandlingene. Mandag 30. mai ble Norsk Sykepleierforbund og Spekter enige om lønnsoppgjøret for sykepleiere i helseforetakene (A2-forhandlingene).

Virke – HUK:

Forhandlingene i Virke HUK-området (helse, utdanning, kultur og frivillighet) ble gjennomført 12.–14. september. Partene kom til enighet etter tre dager med forhandlinger.

KA (Kirken):

Forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke startet 27. september. Partene kom til enighet 29. oktober. Forhandlingene om organisasjonsavtalen (KA-medlemmer som ikke er organer i Den norske kirke) finner sted 1. november.