Seminar 2021

Seminar ifm lønnsforhandlingene på NHH / Seminar regarding the local salary negotiations at NHH

Seminar ifm lønnsforhandlingene på NHH

Forskerforbundets lokallag ved NHH inviterer til lønnsseminar tirsdag 21. september kl 11.15. Hovedfokuset er årets lokale lønnsforhandlinger Vi vil gå gjennom rammen for forhandlingene, særskilte lokale kriterier, samt presentere de forskjellige mulighetene en har for lønnsheving. Første del av møtet foregår på norsk (11:15 – ca 11:45), etter 11.45 vil vi svare på spørsmål fra våre engelskspråklige medlemmer.

Tid og sted: Tirsdag 21. september kl 11.15 på Teams.

Presentasjon fra møtet er tilgjengelig her

Seminar regarding the local salary negotiations at NHH

The local representatives for the Norwegian Association of Researchers (Forskerforbundet) invite members to a short information meeting regarding the local salary negotiations at NHH this fall. The meeting takes place from 11:15-12:00 on Teams. The main part of the meeting will be in Norwegian (11:15- ca 11:45), but after 11.45, all our English speaking members are invited to come and ask questions.

Time and place: Tuesday September 21.  At 11.15  on Teams

Download the presentation from the meeting