Tillitsvalgte

Grunnopplæring: Tariffavtaler og forhandlinger

Kurset retter seg mot nye tillitsvalgte som skal forhandle lønn og tariffavtaler. Kurset skal gi deltakerne kjennskap til tariffavtaler, forhandlingsbestemmelser, teknikker, prosedyrer og forhandlerrollen.

 • Dato:

  31. januar 2024 - 02. februar 2024

 • Tidspunkt:

  10:00 - 14:00

 • Sted:

  Lysebu, Lysebuveien 12, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  25. januar 2024

 • Antall plasser:

  30

Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av nye tillitsvalgte.
Den andre modulen er Grunnopplæring: Lov og avtaleverk. 
For statlig sektor har vi kurs  (17.- 19. januar)
 og for privat, kommunalsektor og spekter har vi kurs (18.- 19. april)

Forskerforbundet dekker reise og opphold i forbindelse med kurset.

Onsdag 31.januar

09.30 - 10.00

Ankomst – kaffe/te og lett servering

 

 

10.00 - 10.30

Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne 

 

v/organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 

 

10.30 - 11.30

Organisasjonsforhold i Norge

 

v/organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

 

 

11.30 - 12.30

Lunsj

 

 

12.30 – 13.00

Aktuelle saker i Forskerforbundet

 

v/Forskerforbundets leder Guro Lind

 

 

13.00 – 14.00

Innføring i tariffavtaler

 

Hva er en tariffavtale og hvordan påvirkes den av lover og arbeidsavtaler?
v/forhandlingssjef Jorunn Solgaard

 

 

14.00 – 14.15

Pause

 

 

14.15 – 14.45

Forskerforbundets lønnspolitikk 

 

v/seniorrådgiver Bjørg Sundøy

 

 

14.45 – 15.45

Hovedtariffavtaler og overenskomster (parallelle sesjoner)

 

v/forhandlingssjef Jorunn Solgaard (stat og Virke), advokat/spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen (Spekter) og spesialrådgiver Lene Ståhl (Abelia)

 

 

15.45 – 16.15

Pause med servering

 

 

16.15 - 17.30

Hovedtariffavtaler og overenskomster fortsetter (parallelle sesjoner)

 

 

19.30

Felles middag

 

 

 

Torsdag 1.februar

09.00 - 09.45

Forhandlingsteknikk

 

v/spesialrådgiver Lene Ståhl

 

 

09.45 - 10.00

Pause 

 

 

10.00 - 10.30

Forberedelser til lønnsforhandlinger

 

v/spesialrådgiver Lene Ståhl

 

 

10.30 - 11.30

Rollespill (parallelle sesjoner)

 

v/advokat/spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen, seniorrådgiver Petter Sommervold (stat og Virke), spesialrådgiver Lene Ståhl og seniorrådgiver Bjørg Sundøy(Abelia)

 

 

11.30 - 12.30

Lunsj

 

 

12.30 - 16.00

Rollespill fortsetter

 

 

16.00 - 16.30

Pause med servering 

 

 

16.30 - 17.00

Erfaringsutveksling og evaluering

 

 

19.00

Felles middag

 

fredag 2.februar

09.00 – 10.00

Medbestemmelse (parallelle sesjoner)

 

v/seniorrådgiver Bjørg Sundøy (stat), seniorrådgiver Petter Sommervold (Virke), spesialrådgiver Lene Ståhl (Abelia) og advokat/spesialrådgiver Ingvild Irgens-Jensen (Spekter)

 

 

10.00 - 10.30

Pause og utsjekk 

 

 

10.30 - 11.30

Medbestemmelse forsetter (parallelle sesjoner)

 

 

11.30

Lunsj og avreise

 

Med forbehold om endringer.