Tillitsvalgte

Grunnopplæring: Lov- og avtaleverk i kommunal og privat sektor og Spekter

Forskerforbundet inviterer tillitsvalgte og styremedlemmer til grunnopplæring i lov- og avtaleverk i kommunal og privat sektor.

Kurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i det sentrale lov- og avtaleverket som regulerer fagforeningens og arbeidstakernes rettigheter og plikter.

 • Dato:

  18. - 19. april 2024

 • Tidspunkt:

  09:30 - 14:00

 • Sted:

  Lysebu, Lysebuveien 12, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  15. april 2024

 • Antall plasser:

  16

Kurset utgjør en av to moduler i grunnopplæringen av nye tillitsvalgte. Den andre modulen er
Grunnopplæring i forhandlinger og tariffavtaler (5.- 7. juni)
Forskerforbundet dekker dine reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med kurset.

Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Torsdag 18.april

09.30 - 10.00

Registrering – kaffe/te og noe å bite i

 

 

10.00 - 10.15

Åpning, presentasjon av kurset og deltakerne

 

Ved advokat Hildur N. Nilssen

 

 

10.15 - 11.20

Den norske modellen- fagpolitikk

 

Ved spesialrådgiver Kari Folkenborg

 

 

11.20 - 11.30

Pause

 

 

11.30 - 13.00

Tillitsvalgtsrollen

 

Ved spesialrådgiver Lene Ståhl

 

 

13.00 - 14.00

Lunsj

 

 

14.00 - 14.30

Aktuelle saker ved forbundsleder

 

Ved leder Guro Elisabeth Lind

 

 

14.30 - 17.30

Lovverk i kommunal og privat sektor

 

•  Ansettelse – særlig fokus på midlertidig ansettelse
•  diskriminering
•  Opphør av arbeidsforhold
•  Varsling

Det gis oppgaver som diskuteres under hvert tema.

Ved advokatene Christoffer Hjelde og  Hildur N. Nilssen

 

 

19.30

Felles middag

 

 

 

Fredag 19.april

09.00 - 11.15

Fortsettelse lov og avtaleverk, varsling

 

Ved advokatene Christoffer Hjelde og  Hildur N. Nilssen

 

 

11.15 - 11.45

Pause og utsjekk

 

 

11.45 - 12.10

Fortsettelse lov og avtaleverk, varsling

 

Ved advokatene Christoffer Hjelde og  Hildur N. Nilssen

 

 

12.10 - 12.20

Pause

 

 

12.20 - 13.00

Rekruttering

 

Ved seniorrådgiver Cecilie Frich

 

 

13.00 - 14.00

Lunsj og avreise

 

 

Med forbehold om endringer.