Tillitsvalgte

Praktisk lokallagsarbeid: Styrearbeid i praksis

Kurset omhandler den praktiske og strategiske delen av det å drive et lokallag som styrets roller og ansvar, avvikling av lokallagsmøter, politisk og strategisk arbeid i lokallaget, og strategisk rekrutteringsarbeid.

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte og styremedlemmer verktøy til å organisere og drive lokallaget, samt gi kunnskap om organisasjonsbygging.

 • Dato:

  28. september 2023

 • Tidspunkt:

  09:30 - 16:15

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  25. september 2023

 • Antall plasser:

  25

Kurset utgjør én av to moduler som omhandler det praktiske arbeidet i lokallag. Den andre modulen er:
Administrativt lokallagsarbeid (27.september)

Målgruppe
Tillitsvalgte i alle sektorer. Kurset egner seg best for lokallag med flere enn ti medlemmer og et etablert lokallagsstyre.

Påmelding 
Bekreftelse på deltakelse sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt. Forskerforbundet dekker dine reiseutgifter i forbindelse med kurset.

09.30 – 10.00

Ankomst – kaffe/te og enkel servering

  

10.00 – 10.15

Åpning av kurset, presentasjon av kurset og deltakerne

 

Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

  

10.15 – 11.00

Praktisk styrearbeid

 

• styrets oppgaver og roller
• styrets ansvar og myndighet
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

  

11.00 – 11.30

Lokallagsstruktur og avvikling av årsmøtet

 

• samarbeidsmodeller
• 10-prosentsregelen
• lokallagets struktur
• gjennomføring av styremøter og årsmøter
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

  

11.30 – 12.30

Lunsj

  

12.30 – 13.30

Politisk og strategisk arbeid I lokallaget

 

Forskerforbundets politikk
Ved Spesialrådgiver Åshild Olaussen

  

13.30 – 13.45

Pause

  

13.45 – 14.45

Lokalt påvirkningsarbeid

 

Ved kommunikasjonleder Lars Kolltveit

  

14.45 – 15.00

Pause

  

15.00 – 16.00

Strategisk rekrutteringsarbeid

 

Hvordan utvikle rutiner og strategier i lokallaget for rekruttering av nye medlemmer.
Ved organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

  

16.00 – 16.15

Oppsummering

 

Med forbehold om endringer