Tillitsvalgte

Administrativt lokallagsarbeid

Kurset omhandler tema som er viktige i den administrative delen av det å drive et lokallag eller forening som bruk av medlemsregisteret, tillitsvalgtportalen, økonomi, lokale kurs, personvern og rekruttering. Det vil bli både innledninger om de ulike temaene og jobbing med praktiske oppgaver, ta gjerne med PC eller nettbrett.

 • Dato:

  27. september 2023

 • Tidspunkt:

  09:00 - 16:30

 • Sted:

  Grand Hotel, Karl Johans gate 31, OSLO

 • Påmeldingsfrist:

  25. september 2023

 • Antall plasser:

  25

Kurset er rettet mot tillitsvalgte, lokallagsledere, økonomiansvarlige, sekretærer og øvrige styremedlemmer i lokallag, fagpolitiske foreninger. 

Kurset utgjør én av to moduler som omhandler det praktiske arbeidet i lokallag. Den andre modulen er Styrearbeid i praksis (28.september)
Forskerforbundet dekker reiseutgifter og felles middag i forbindelse med kurset.

Onsdag 27. september

09.00 - 09.30

Ankomst – kaffe/te og enkel servering

 

 

09.30 - 09.45

Åpning av kurset og presentasjon av kurset og deltakerne

 

Ved seniorrådgiver Brit Helen Hesselberg

 

 

09.45 - 11.30

Unit 4, årsregnskap og Visma.

 

Gjennomgang av godkjenningsrollen i Unit 4 og Visma Approval.
Kontroll og oppsett av årsregnskap til årsmøte.
Vi tar pauser underveis.
Ved seniorrådgiver Lina Haugland og rådgiver Sofie Myrland Kjellgren

 

 

11.30 - 12.30

Lunsj

 

 

12.30 - 13.00

Regnskap. Oppgaver og spørsmål, fortsetter

 

 

13.00 - 14.00

Tillitsvalgtportalen: Mine medlemmer

 

En gjennomgang av Tillitsvalgtportalen og praktiske oppgaver med funksjonen «Mine medlemmer»
Ved fagansvarlig medlemsservice Linda Pettersson

 

 

14.00 - 14.15

Pause

 

 

14.15 - 15.00

Personvern

 

Ved rådgiver HR & administrasjon Ane Rinnaas Skuseth og rådgiver HR & lønn Elisabeth Johansen

 

 

15.00 - 15.15

Pause

 

 

15.15 – 15.45

Hvordan rekruttere nye medlemmer?

 

Hvorfor bli medlem av Forskerforbundet og hvordan kan man rekruttere flere medlemmer?
Ved organisasjonssjef  Joar Flynn Jensen

 

 

15.45 - 16.15

Hvilke midler har lokallag og foreninger tilgang til?

 

Gjennomgang av bruk og søknadsprosedyrer for driftsmidler, OU-midler, prosjektmidler og reisemidler
Ved seniorrådgiver Brit Helen Hesselberg

 

 

16.30

Felles middag på Brasserie France

 

Med forbehold om endringer.