Styret

Styret i FFTA velges av årsmøtet og består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Det har som oppgave å utforme fagpolitisk strategi og den daglige drift av foreningen etter gjeldende strategi og aktivitetsplan.

Styret 2022-2023:

Leder:

James Watt Duncan Hosea

NHH55 95 97 31
Styremedlem:

Runa Jakhelln

UiB55 58 87 40
Styremedlem:Nils Christian FarethUiT - Norges arktiske universitet776464 30
Styremedlem:Nina Falsen Krohn UiA37233765
Styremedlem:Brynjar KulsetNasjonalbiblioteket99018283
1. varamedlem:Jan Ove Henriksen HVL55587507
2. varamedlem /nestleder:Cecilie W. LilleheilUiO22856144