Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

In English

Dobbeltmedlemskap

Forskerforbundet har avtaler om dobbeltmedlemskap med flere profesjonsforeninger. Som dobbeltmedlem kan man være medlem av både Forskerforbundet og sin profesjonsforening uten å betale dobbel kontingent.

Dobbeltmedlemskap kan tegnes av personer som er ansatt ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter og er medlemsberettiget i begge organisasjoner.

Med dobbeltmedlemskap har man fulle rettigheter på lik linje med ordinært medlemskap. Det er Forskerforbundet som ivaretar dobbeltmedlemmene i alle fagforeningssaker, som lønnsforhandlinger, medbestemmelse, personalsaker, tillitsvalgtopplæring m.m., mens profesjonsforeningen ivaretar medlemmenes faglige interesser.

Som dobbeltmedlem betaler du ordinær kontingent til din profesjonsforening, og en redusert kontingent til Forskerforbundet. Se kontingentsatser.

Det gjelder egne kontingentregler for medlemmer i foreningene som er merket med stjerne (*) under. Les mer om dette her.

Forskerforbundet har avtale om dobbeltmedlemskap med:

Dersom du er medlem i en av disse foreningene kan du tegne dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet. Husk å krysse av for riktig kontingenttype samt oppgi navn på din profesjonsforening ved innmelding i Forskerforbundet.

Dersom du ønsker å melde deg inn i en av foreningene Forskerforbundet har dobbeltmedlemskapsavtale med, må du ta kontakt direkte med denne foreningen.

  • Del denne siden: