Dobbeltmedlemskap

Forskerforbundet har avtale om dobbeltmedlemskap med flere profesjonsforbund. Som dobbeltmedlem kan du være medlem i begge forbund uten å betale dobbel kontingent.

Article Image

Du kan være dobbeltmedlem dersom du oppfyller kriteriene for medlemskap i begge organisasjoner.

Med dobbeltmedlemskap har du fulle rettigheter på lik linje med ordinært medlemskap. Det er Forskerforbundet som ivaretar dobbeltmedlemmene i alle fagforeningssaker, som lønnsforhandlinger, medbestemmelse, personalsaker, tillitsvalgtopplæring m.m., mens profesjonsforeningen ivaretar medlemmenes faglige interesser.

Som dobbeltmedlem betaler du ordinær kontingent til din profesjonsforening, og en redusert kontingent til Forskerforbundet. Se kontingentsatser.

Det gjelder egne kontingentregler for medlemmer i foreningene som er merket med stjerne (*). Les mer om dette her.

Dersom du er medlem i en av disse foreningene kan du tegne dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet. Husk å krysse av for riktig kontingenttype samt oppgi navn på din profesjonsforening ved innmelding i Forskerforbundet.

Dersom du ønsker å melde deg inn i en av foreningene Forskerforbundet har dobbeltmedlemskapsavtale med, må du ta kontakt direkte med denne foreningen.

Forskerforbundet har avtale om dobbeltmedlemskap med