Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

In English

Dobbeltmedlemskap

Forskerforbundet har avtale om dobbeltmedlemskap med flere profesjonsforbund. Som dobbeltmedlem kan du være medlem i begge forbund uten å betale dobbel kontingent.

Du kan være dobbeltmedlem dersom du oppfyller kriteriene for medlemskap i begge organisasjoner.

Med dobbeltmedlemskap har du fulle rettigheter på lik linje med ordinært medlemskap. Det er Forskerforbundet som ivaretar dobbeltmedlemmene i alle fagforeningssaker, som lønnsforhandlinger, medbestemmelse, personalsaker, tillitsvalgtopplæring m.m., mens profesjonsforeningen ivaretar medlemmenes faglige interesser.

Forskerforbundet har avtale om dobbeltmedlemskap med:

Som dobbeltmedlem betaler du ordinær kontingent til din profesjonsforening, og en redusert kontingent til Forskerforbundet. Se kontingentsatser.

Det gjelder egne kontingentregler for medlemmer i foreningene som er merket med stjerne (*). Les mer om dette her.

Dersom du er medlem i en av disse foreningene kan du tegne dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet. Husk å krysse av for riktig kontingenttype samt oppgi navn på din profesjonsforening ved innmelding i Forskerforbundet.

Dersom du ønsker å melde deg inn i en av foreningene Forskerforbundet har dobbeltmedlemskapsavtale med, må du ta kontakt direkte med denne foreningen.

  • Del denne siden: