Høringsuttalelse – forslag til endring av rammeplanforskriften for ingeniørutdanningen

Forskerforbundet viser til brev fra Kunnskapsdepartementet 07.12.2015 med forslag til endring av av rammeplanforskriften for ingeniørutdanningen.

Forskerforbundet støtter å innføre en hjemmel for å dispensere fra kravet om at kandidater skal kunne formidle ingeniørfaglig kunnskap på norsk.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær