Henvendelse om endring av gradsforskriften og videre beskyttelse av tittelen ernæringsfysiolog

Forskerforbundet viser til høringen om utkast til endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler fra februar 2012. Saken er fortsatt til behandling, men vi forstår at departementet nå er i ferd med å avklare problemstillingene som var på høring.

Vi erfarer at departementet vurderer å fjerne beskyttelsen av tittelen «ernæringsfysiolog» samt at Universitets- og høyskolerådet støtter dette i brev til departementet av 22.09.15. Forskerforbundet vil understreke behovet for at tittelen «ernæringsfysiolog» fortsatt må være beskyttet.

Tittelen ernæringsfysiolog assosieres med og gir inntrykk av høy medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap (fysiolog). Mange blir forvirret over de mange ulike titlene det opereres med som f.eks. ernæringsekspert, ernæringskonsulent og lignende. Dersom beskyttelsen av tittelen ernæringsfysiolog oppheves vil det ikke være noen kontroll med hvem som titulerer seg med ernærings-/kostholdstitler eller hva slags fagkompetanse disse har.

Befolkningen, pasienter og deres pårørende løper derfor en risiko for å motta mangelfull eller feil behandling ved å søke råd og behandling hos personell som titulerer seg som ernæringsfysiologer. Dette vil kunne utgjøre en fare for pasientsikkerheten.

I tillegg er tittelen «ernæringsfysiolog» veldig lik tittelen «klinisk ernæringsfysiolog» som bare kan benyttes av dem som har fått autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Forskerforbundet er allerede blitt gjort kjent med flere tilfeller av at det ansettes personer med ernæringsfaglig bakgrunner uten autorisasjon både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Dersom beskyttelsen av «ernæringsfysiolog» oppheves vil det medføre ytterligere økt risiko for at personer uten autorisasjon ansettes for å utføre klinisk arbeid.

Forskerforbundet mener derfor at det snarere er behov for å stramme inn på bruken av tittelen «ernæringsfysiolog», enn å slippe opp. Dersom departementet likevel ønsker å foreslå å oppheve beskyttelsen av tittelen vil det kreve en ny høring fordi det ikke var en del av høringen i saken.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær