Sammen med myndighetene ønsker vi å bidra til et krafttak for kunnskap ved å mobilisere det offentlige og næringslivet til økte investeringer i kvalitet og samspill.

Vi foreslår:

  • Mer samspill: Forskning, utdanning og innovasjon skal ses i sammenheng.
  • Høyere kvalitet: Vi må satse enda sterkere på kvalitet for å få mer ut av økt innsats.
  • Større investeringer i kunnskap: Investeringene til forskning fra det offentlige og næringslivet må løftes vesentlig.
  • Mer langsiktighet: Forskningens langsiktige karakter betyr at vi må ha langsiktig politikk, og en langsiktig, forpliktende opptrapping av finansieringen.
  • Flere gode forskere: Norge må utdanne flere til forskning, og forskning må bli mer attraktiv som karrierevei.

De elleve aktørene anser det som viktig at Regjeringen som helhet tar ansvar for forskningspolitikken, og at sektordepartementene bidrar sterkere til forskningen, inkludert den langsiktige forskningen, på en forutsigbar måte.

Bak dette initiativet står: Abelia, Det Norske Videnskaps-Akademi, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN), Forskerforbundet, Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA), Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Norsk Industri, Norsk studentorganisasjon (NSO), Norsk Tjenestemannslag (NTL), Tekna og Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Last ned erklæringen: Kunnskapserklæringen (pdf)