Høring – veiledningstjeneste om opphavsrett for utdanningssektoren

Det vises til høringsbrev av 16.12.2010 fra Norgesuniversitetet vedrørende veiledningstjeneste om opphavsrett. Høringen er behandlet av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg.

Forskerforbundet er positive til at veiledningstjenesten etableres. Vi mener det er viktig at tjenesten legges til en institusjon hvor man allerede har et fagmiljø. Kompetansen bør videre bygges opp internt i det organ som driver veiledningstjenesten, slik at man på sikt kan gjøre seg mindre avhengig av et eksternt advokatfirma. Forskerforbundet er derfor av den oppfatning at særlig Universitetene i Oslo og Bergen peker seg ut.

Uansett hvilken institusjon veiledningstjenesten legges til, mener Forskerforbundet tjensten må det ha en egen finansiering og ikke forutsettes dekket gjennom institusjonens vanlige bevilgninger.

Institusjonene i utdanningssektoren må, uavhengig av veiledningstjenesten, være oppdatert på de avtaler som er inngått med ulike rettighetsorganisasjoner og leverandører av for eksempel vitenskapelige tidsskrifter og databaser.

Veiledningstjenesten må heller ikke føre til at institusjonene bygger ned egen intern kompetanse.

Forskerforbundet viser dessuten til at universitets- og høyskolesektoren er i gang med å utarbeide egne interne retningslinjer for rettighetspolitikk.

Bjarne Hodne
leder

Sigrid Lem
generalsekretær