Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Endringer i åndsverkloven

(27.09.11) Forskerforbundets brev til Kulturdepartementet i forbindelse med høring om endringer i åndsverkloven.

Kulturdepartementet
Kulturavdelingen
Postboks 8030 Dep.
0030 OSLO

Deres ref:  Vår ref: 47028 Vår dato: 27.09.2011

Høring - endringer i åndsverkloven - tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett

Forskerforbundet viser til høringsbrev av 19.05.2011 med høringsnotat om ovennevnte.

Forskerforbundet er ikke oppført som høringsinstans, og etter vår oppfatning har de foreslåtte endringene liten betydning for sektoren forskning og høyere utdanning.

Vi vil imidlertid svært gjerne kommentere de bebudede endringsforslagene til åndsverkloven som forventes å foreligge på nyåret 2012, og gir derfor lyd fra oss nå for å sikre at vi kommer med på høringslisten når den tid kommer.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Frank O. Anthun
Forhandlingssjef