Høring - endringer i åndsverkloven - tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett

Forskerforbundet viser til høringsbrev av 19.05.2011 med høringsnotat om ovennevnte.

Forskerforbundet er ikke oppført som høringsinstans, og etter vår oppfatning har de foreslåtte endringene liten betydning for sektoren forskning og høyere utdanning.

Vi vil imidlertid svært gjerne kommentere de bebudede endringsforslagene til åndsverkloven som forventes å foreligge på nyåret 2012, og gir derfor lyd fra oss nå for å sikre at vi kommer med på høringslisten når den tid kommer.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Frank O. Anthun
Forhandlingssjef