Høringsuttalelse til utkast til revidert forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Vi takker for invitasjonen til høring av utkast til revidert forskrift om ansettelsesvilkår. Dette er Forskerforbundets merknader:

1. Forskerforbundet mener det er uheldig at man på denne måten oppretter en egen stillingskategori, med et særs lite informativt navn, kombinert stilling for kandidat i dobbelkompetanseutdanning.

Forskerforbundet mener det er bedre å forholde seg til at dette dreier seg primært om spesialistkandidater, men med sikte på å gjennomføre phd-graden, og kalte dette en ”Spesialistkandidat under forskerutdanning (dobbelkompetanseutdanning)”.

2. Forskerforbundet er skeptisk til å opprette stillinger i staten som åpner for en så lang midlertidig tilsetting som dette.

3. Forskerforbundet vil til slutt påpeke viktigheten av lønnsinnplassering og mulighet for lønnsutvikling for denne stillingen. Det kommer ikke fram av forskriftsendringen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær