Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Endringer i Skattefunn

(26.11.10) Forskerforbundets uttalelse om forslag til endringer i Skattefunn-ordningen.

Les høringsutkast fra Finansdepartementet

Finansdepartementet

Deres ref:  Vår ref: 31820 Vår dato: 26.11.2010

Høringsuttalelse - endringer i Skattefunn

Vi viser til brev av 24.09.2010 hvor forslag til endringer i reglene om fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling (Skattefunn) blir sendt på høring.

Forskerforbundet støtter de fleste forslagene i høringsutkastet og mener det er viktig at skattefunn videreføres. I lys av behovet for å stimulere til økt FoU innsats i næringslivet savner vi imidlertid forslag om styrking av skattefunn- ordningen. Dette på bakgrunn av den positive evalueringen av skattefunn som kanskje det viktigste virkemiddelet for å stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet.

Forskerforbundet går derfor mot forslaget i kapittel 8 som innebærer at den angitte maksimalsatsen for beregning av timesats reduseres fra 1,6 promille til 1,2 promille av avtalt årslønn. For å stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet er det nødvendig å øke maksimalsatsen.

Videre foreslås at taket på timelønn heves fra 500 til 530 kroner. Vi mener at dette ikke står i forhold til faktiske kostnader i mange institutter og foreslår at taket på timelønn heves til 650 kroner.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjørn T Berg
Avdelingssjef