HØRING NOU 2007:6 - FORMÅL FOR FRAMTIDA

Det vises til NOU 2007:6 Formål for framtida vedr.forslag til nye formålsparagrafer for barnehagen og opplæringen.

NOU-en inneholder forslag til formålsparagrafer for barnehagen og opplæringen. Forskerforbundet synes forslagene gjenspeiler det norske samfunnet med ulike syn på spørsmål knyttet til verdier, identitet, kultur, tro og livssyn. Forslagene sier også på en tilfredsstillende måte hva samfunnet vil med viktige samfunnsinstitusjoner som barnehage, skole og lærerbedrift og hva norske barn skal få av omsorg, læring og erfaringer på vei mot voksenlivet. Forskerforbundet støtter derfor forslagene.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Gjenpart til: Unio