Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

1999

Arkiv – høringsuttalelser fra Forskerforbundet – 1999.

Forskningsmeldingen 2009

(29.09.99) Forskerforbundets høringsuttalelse til St. meld. nr. 39 (1998-99) "Forskning ved et tidsskille".

Realkompetanse (NOU 1999:17)

(25.09.99) Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 1999:17 "Realkompetanse i høgre utdanning" (delinnstilling fra Mjøs-utvalget).

Oppdragsvirksomhet (NOU 1999:18)

(15.06.99) Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 1999:18 "Organisering av oppdragsvirksomhet" (delinnstilling fra Mjøs-utvalget).

Arbeidslivsutvalget (NOU 1999:34)

Akademikernes høringsuttalelse til NOU 1999:34 Nytt millennium - nytt arbeidsliv? Trygghet og verdiskaping i et fleksibelt arbeidsliv. Innstilling fra Arbeidslivsutvalget.