Håndtering av streikebelagte oppgaver 

Forskerforbundet ber departementet om å følge opp virksomhetenes håndtering av oppgaver som ikke ble utført under streiken. Våre tillitsvalgte melder fra om at universitetene og høyskolene pålegger ansatte å ta igjen arbeid som ikke ble utført under streiken. 

Forskerforbundet er kjent med at flere universiteter og høyskoler legger opp til ensidig reduksjon i forskningstiden til de vitenskapelig ansatte. Dette er uakseptabelt fordi det rammer en forskningsintensiv periode for de ansatte og er skadelig for fremdriften i pågående forskningsprosjekter. Forskningstiden må opprettholdes og eventuelle oppgaver som pålegges må komme i tillegg til eksisterende arbeidsplaner. Forskerforbundet minner samtidig om at vitenskapelig ansatte allerede arbeider 46 timers arbeidsuke i snitt uten kompensasjon. 

Vi understreker at arbeidsgivers styringsrett i utgangspunktet ikke omfatter omdisponering av arbeidsplan for å ta igjen de streikebelagte oppgavene. Det trenger saklig grunn. 

Forskerforbundet ber departementet sikre at virksomhetene opptrer ryddig og håndterer dette riktig og innenfor gjeldende regelverk:

  • Forskningstiden må ivaretas.
  • Det er alminnelig arbeidstid og oppsatte arbeidsplaner som gjelder. Pålegg om å ta igjen oppgaver fra streiken som går ut over alminnelig arbeidstid og oppsatt arbeidsplan skal kompenseres. 
  • Pålegg om å ta igjen oppgavene som skulle vært gjort i perioden 24. mai til 5. juni kommer i tillegg til normalarbeidsdagen, og skal betraktes som overtid, slik som angitt i hovedtariffavtalen.


Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Birgitte Olafsen
Generalsekretær

Saksbehandler: Jorunn Solgaard
+47 993 85 442 | jorunn.solgaard@forskerforbundet.no